Archief

Huis Over Grenzen waakt over een archief van ongeveer 400 individuele persoonsakten, gaande van foto´s, soldatenbrieven of ooggetuigenverslagen. Deze informatie wordt gebruikt voor de educatieve doeleinden van Huis Over Grenzen.
Wie over relevante informatie over een gesneuvelde beschikt, mag die met ons delen. Schenkingen van voorwerpen (foto´s, Feldpost, Erkennungsmarke,…) om ons archief aan te vullen nemen wij in dank aan. Bij uitstek waardevol zijn voor ons persoonlijke brieven of andere correspondentie met familie en vrienden.

Suggesties zijn welkom op info@overgrenzen.be!